CONTACTS

 • Tashkent Branch:
  Address: Republic of Uzbekistan, 111218, Tashkent region, Kibray district, Salar village, TashGRES
  Customer Affairs Center:
  Tel.: +998 78 150 6010 – Fax: +998 78 150 2008
 • Namangan Branch:
  Address: Republic of Uzbekistan, Namangam region, Naryn district, Changitma village.
  Customer Affairs Center:
  Tel.: +998 93 675 2777
 • Shakhrisabz branch:
  Address: Republic of Uzbekistan, Kashkadarya region, Shakhrisabz city, Dostlik street, 3/1.
  Customer Affairs Center:
  Tel.: 375 521 23 32
  Tel.: 375 521 60 10

E-mail:

E-mail: info@aqua.uz
Logistics Department: jsadikbayev@aqua.uz
Financial Department: rustam@aqua.uz
Marketing Department: abbos.imamov@aqua.uz
Commercial Department: sales@aqua.uz
Marketing Department: +998 97 708 77 74